Harley-Davidson® ISRAEL
המלאכה 3, תל אביב
חדשות

פתיחת שנת הלימודים במרכז הבינתחומי בהרצליה, 15.10.18

15 October 2018

פתיחת שנת הלימודים במרכז הבינתחומי בהרצליה, 15.10.18

בעקבות הסכם חסות לאגודת הסטודנטים במרכז הבינתחומי בהרצליה, הפגינה סוכנות הארלי דוידסון ישראל נוכחות באירוע פתיחת שנת הלימודים שנמשך 3 ימים, והציבה מתחם תצוגה במקום.

סרטון: הבינתחומי הרצליה