Our locations

חדשות

המלאכיות של הארלי

בתחילת השבוע חגגנו את  “יום הרוכבת הבינלאומי”, יום שבו הרוכבות יוצאות לרכיבות משותפות ומעודדות לרכב יחד, אז גם אצלנו השבוע נולד מועדון נשי "המלאכיות של הארלי", ביוזמת תמי פליקר.