Our locations

רוכבי הארלי דווידסון נגד בריונות ואלימות

החיספוס והלוק השל אפונעי הארלי הרבה פעמים מטעה, אך ידוע כי אנשי הארלי הם אנשים של עשיית הטוב.

9267225bc8b34e6cdeab67fc87a14871_20bc6b917003c2b4.jpg

חברי ״custom angels", קהילת אופנועני הארלי התאחדו יחד למען מטרה משותפת אחת " רוח גבית" -" הארלי נגד בריונות ואלימות" 

לקהילה זאת הצטרפו כ 3000 אופנעים של הארלי שמיום ליום הקהילה רק גדלה

אז תתארו לכם שיירה של אופנועים ברשות מרתין סבג, שמגיעים לילדים מחורמים מרימים ומעודדים אותם

וסיבוב קטן עם הארלי והם כבר מחיוכים.

בתמונה - המלאכית של הארלי תמי פליקר עם תהל הילדה המוחרמת 

57a9ccb5e86ec8c37282d3c4865d2c8b_69868ba36f56e6d7.jpg

לכתבה המלאה- מלאכים על גלגלים 

https://bit.ly/3nXc8mc