גלריית סרטונים

ביקור בפנימיית הילדים טוקאיר, מרץ 2018