גלריית סרטונים

מסיבות פורים לצעירים בחסות אלבר מוטו, 2017

קירוב הנוער אל המותגים המוטוריים שביבוא אלבר מוטו. המסיבות נערכו בגן האירועים 'עלמה' באבן יהודה