גלריית סרטונים

ביקור המועדון בפנימיית טוקאיר visiting Tokair dormitory 2017