Our locations

Harley-Davidson® ISRAEL
המלאכה 3, תל אביב
חדשות

תערוכת 'אוטומוטור', גני התערוכה, תל אביב, 12-15/17

תערוכת 'אוטומוטור', גני התערוכה, תל אביב, 12-15/17

משהתקבלו נתוני חשיפה מרשימים של מותג הארלי דוידסון בתערוכת אוטומוטור 2016, הוחלט על הצבת דוכן גם בתערוכת אוטומוטור 2017. הביצוע הוטל על מירית צ'רנילוב שנכנסה בעול ההפקה כמו בשנה שלפני כן. ביצוע התפאורה – 'נוי תפאורות' בראשות אבי סוקוניק.

התערוכה נמשכה 4 ימים – 12-13-14-15 לחודש אפריל, ימי חול המועד פסח, והדוכן המעוצב להפליא משך תשומת לב רבה. בשני ימים מתוך הארבעה נרתם גם ידיד החברה – זאב דוידוביץ' למשימה, וכל שעה נטל מיקרופון והעביר עובדות מעניינות בנוגע להיסטוריה של הארלי דוידסון באזני הקהל המתגודד (ראו סרטון מס. 2). צוות נאמן מעובדי הסוכנות אייש את הדוכן, שמר על הסדר, ענה לשואלים, הסביר למתעניינים ומכר אבזרים ומזכרות.

סרט מן התערוכה 1 / סרט מן התערוכה 2

תמונות